Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
154 người đã bình chọn
51 người đang online

Triệu Sơn: Bước tiến mới qua một nhiệm kỳ đại hội

Đăng ngày 04 - 05 - 2011
100%

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2005-2010, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Triệu Sơn đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những giải pháp thiết thực, khả thi, đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện

Nền kinh tế duy trì với tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước đạt mức cao hơn so với bình quân chung của cả tỉnh; nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ đạt 35% - 31,7% - 33,3%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 8,6 triệu đồng/người/năm, đạt 175% so với nhiệm kỳ trước. Đã quy hoạch và triển khai thực hiện vùng đồng, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích trên 6.000 ha tại 31 xã. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 130.000 tấn (năm 2006 đạt 133.000 tấn, năm 2010 ước đạt 135.000 tấn) luôn đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra. Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp có bước phát triển cả về số lượng và quy mô, toàn huyện hiện có 144 trang trại, trong đó nhiều trang trại hoạt động có hiệu quả.
 
    Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất trên địa bàn đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, chủ động khai thác nguyên liệu, tìm kiếm thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống, du nhập một số ngành nghề mới vào địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 950 tỷ đồng, tăng 150% so với nhiệm kỳ trước. Hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng có nhiều cố gắng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm vượt trên 10% so với dự toán trên giao; bảo đảm nhu cầu chi hoạt động thường xuyên theo quy định.
 
    Vốn đầu tư và khả năng thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ qua vượt chỉ tiêu, nội lực của nhân dân được phát huy hiệu quả trong xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất. Đã hoàn thành các tuyến đường trọng điểm: Quốc lộ 47, Tỉnh lộ 514, đường Cầu Trắng - Đồng Lợi; đường Thọ Sơn, Bình Sơn; cải tạo, nâng cấp và xây dựng nhiều công trình như: Trung tâm Hội nghị huyện, Đài Truyền thanh huyện, nhà làm việc cơ quan huyện ủy, Bệnh viện Đa khoa huyện; toàn huyện làm được 550 km đường giao thông nông thôn, chiếm 45,8% tổng đường giao thông trong toàn huyện. Hệ thống lưới điện, trạm điện được đầu tư nâng cấp và chuyển đổi. Các công trình thủy lợi đầu mối, trạm bơm, hồ đập, kênh mương được làm mới và nâng cấp phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu dân sinh và sản xuất.
 
    Sự phát triển kinh tế tạo nền tảng cho sự phát triển của văn hóa - xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai có chiều sâu.
 
    Với phương châm “Giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở”, trong những năm qua Triệu Sơn  đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, những cơ sở có vấn đề nổi cộm đã được cấp ủy chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng, đoàn thể nhân dân phân loại, tập trung giải quyết dứt điểm, tại chỗ, không để phát sinh thành điểm nóng.
 
    Song song với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã có những bước tiến đáng kể. Từ năm 2005 đến nay, đảng bộ đã phát triển được 1.345 đảng viên mới, nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 10.800 đồng chí. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện đã gắn với các phong trào thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của từng địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến sâu sắc trong đời sống, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
    Mặc dù đạt được những kết quả đáng phấn khởi, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp ủy Đảng và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng đổi mới, vươn lên. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân hàng năm đạt từ 15,5% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 22 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt 130.000 tấn/năm trở lên. Trên 80% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện vượt dự toán tỉnh giao từ 10% trở lên. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 10.000 lao động. Đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 8%. Trên 90% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 50-60% xã, thị trấn được công nhận đơn vị văn hóa. 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. 100% cơ sở ổn định chính trị; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Đảng bộ cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 4 chương trình trọng tâm là: “Đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới”, “Phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị”, “Xây dựng nông nghiệp chất lượng cao và hiệu quả”, “Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.
 
    Với truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí của toàn đảng bộ, những thành tích, kinh nghiệm và bài học quý trong nhiệm kỳ qua là tiền đề để Triệu Sơn vững bước trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

<

Tin mới nhất

Cải thiện môi trường thu hút đầu tư- Đẩy nhanh tốc độ (22/12/2011 9:13 SA)

Triệu Sơn: Bước tiến mới qua một nhiệm kỳ đại hội(04/05/2011 9:13 SA)

Triệu Sơn: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội(04/05/2011 9:13 SA)