Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Triệu Sơn

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 -2016.

Đăng ngày 20 - 06 - 2011
100%

Ngày 15-6-2011, Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã nghe Thường trực UBBC tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 -2016.

Ngày 15-6-2011, Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã nghe Thường trực UBBC tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Dự hội nghị có các đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; các thành viên UBBC tỉnh; lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

 

Tại hội nghị, thay mặt Thường trực UBBC tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016: Ngay sau khi tiếp thu nội dung, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Cùng với việc tổ chức các hội nghị triển khai, trên cơ sở các quy định của Luật Bầu cử, các địa phương đã ban hành các quyết định thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, thành lập UBBC các cấp, các tiểu ban phục vụ bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Công tác hiệp thương giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và vận động bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật, thu hút sự chú ý và tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Việc công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri tổ chức để người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử... được thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Công tác thông tin tuyên truyền được các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị tập trung quan tâm chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, các vùng, miền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự hiểu biết và thống nhất cao trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường lực lượng về cơ sở, vận động nhân dân yên tâm phát triển sản xuất, nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để phức tạp xảy ra. Công tác hậu cần được chú trọng, đáp ứng yêu cầu công tác bầu cử; chế độ thông tin báo cáo được triển khai thực hiện khá nghiêm túc.

 

Đến 19 giờ ngày 22-5-2011, toàn bộ 4.671 khu vực bỏ phiếu kết thúc ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật với tổng số cử tri đi bầu là 2.383.610 người, đạt tỷ lệ 99,41%. 3 đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% là Yên Định, Quan Sơn, Lang Chánh; 11 đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,5%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 16 ĐBQH; 94/95 đại biểu HĐND tỉnh (thiếu 1); 1.034/1.038 đại biểu HĐND huyện (thiếu 4) và 16.150 đại biểu HĐND xã.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử còn những thiếu sót, hạn chế cần rút kinh nghiệm như, một số cán bộ, công chức thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử còn lúng túng, nhất là đối với những công việc cụ thể. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị chưa thật sự sát sao, còn để xảy ra sai sót. Chế độ thông tin báo cáo, nhất là báo cáo kết quả kiểm phiếu ở một số đơn vị chưa nghiêm,v.v...

 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, các đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, đề nghị cơ quan Thường trực UBBC tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh sửa báo cáo tổng kết theo hướng ngắn, gọn, thể hiện đầy đủ những việc trọng tâm đã triển khai thực hiện. Cần phân tích rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đánh giá rút ra được những bài học kinh nghiệm, trong đó tập trung nêu bật vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phục vụ tốt nhất hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong thời gian gần đây.

 

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo và UBBC tỉnh đã tham gia  vào tờ trình danh sách các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 của Thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định./.

(Theo THO)

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    TRIỆU SƠN – THANH HÓA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI(16/01/2013 9:13 SA)

    Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 -2016.(20/06/2011 9:13 SA)