Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
154 người đã bình chọn
78 người đang online

Cải thiện môi trường thu hút đầu tư- Đẩy nhanh tốc độ

Đăng ngày 22 - 12 - 2011
100%

Năm 2011, cùng với những khó khăn chung về kinh tế trên phạm vi toàn cầu; giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao; thời tiết những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, đặc biệt là rét đậm rét hại kéo dài đã tác động không thuận lợi đến sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, nhất là sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẻ của MTTQ và các ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận của nhân dân, chính quyền các cấp đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt nên các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 đạt được kết quả tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; được thể hiện trên các lĩnh vực sau: Tổng sản lượng lương thự: 130.088 tấn, đạt 101,3% so với chỉ tiêu đề ra cho năm 2011 và tăng 2,33% so với năm 2010.Thực hiện mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao năm 2011 ở 30 xã đạt 2.028 ha đưa diện tích này lên 5.217,4 ha (chiếm 50% diện tích gieo cấy). Giá trị sản lượng CN - TTCN: 392 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch năm 2011 và tăng 48,2% so với năm 2010. Thành lập mới 04 doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp cho 600 lao động tại các xã Minh Dân, Thọ Thế, Xuân Thịnh, Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Phú.

Triệu Sơn- Thanh Hóa: Cải thiện môi trường thu hút đầu tư- Đẩy nhanh tốc độ PHÁT TRIỂN KT-XH
Năm 2011, cùng với những khó khăn chung về kinh tế trên phạm vi toàn cầu; giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao; thời tiết những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, đặc biệt là rét đậm rét hại kéo dài đã tác động không thuận lợi đến sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, nhất là sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẻ của MTTQ và các ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận của nhân dân, chính quyền các cấp đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt nên các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 đạt được kết quả tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; được thể hiện trên các lĩnh vực sau:
            Tổng sản lượng lương thự: 130.088 tấn, đạt 101,3% so với chỉ tiêu đề ra cho năm 2011 và tăng 2,33% so với năm 2010.Thực hiện mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao năm 2011 ở 30 xã đạt 2.028 ha đưa diện tích này lên 5.217,4 ha (chiếm 50% diện tích gieo cấy). Giá trị sản lượng CN - TTCN: 392 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch năm 2011 và tăng 48,2% so với năm 2010. Thành lập mới 04 doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp cho 600 lao động tại các xã Minh Dân, Thọ Thế, Xuân Thịnh, Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Phú.
           Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng toàn xã hội: 1.029 tỷ đồng, đạt 128,6% KH năm 2011 và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2010.Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 510,6 tỷ đồng, so với dự toán huyện giao đạt 157%, trong đó thu tại địa bàn huyện 58,5 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính 345,2 tỷ đồng, so với dự toán huyện giao đạt 139%. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 80 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2011 đạt 100% và so với cùng kỳ năm 2010 tăng 12,9%. Nề nếp, kỷ cương trong giảng dạy và học tập của ngành Giáo dục tiếp tục được duy trì; Giử vững được chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng đại trà; Các chương trình việc làm và xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện đạt hiệu quả thiết thực hơn đối với: Gia đình người có công, bảo trợ xã hội,TNXP,Cựu chiến binh các cháu dưới 6 tuổi vv... Công tác quốc phòng tiếp tục được duy trì nghiêm túc; chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, cơ chế phối hợp và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng ở từng địa bàn tiếp tục được tăng cường; Tình hình an ninh nói chung, an ninh nông thôn nói riêng cơ bản ổn định. Chương trình quốc gia phòng chống các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em theo Nghị quyết 09/ CP của Chính phủ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. An toàn giao thông tiếp tục được đảm bảo, trong dịp tết cổ truyền không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và chết người. Chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn kể từ sau đại hội Đảng bộ các cấp đã và đang dần đi vào ổn định; tiếp tục duy trì đư­ợc nề nếp, kỷ cương, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước và điều hành thực hiện câc nhiệm vụ chính trị được giao;Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; Các nhiệm vụ chuyên môn khác được triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả cơ bản tốt.
 
Tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có của huyện nhà, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, chủ động hội nhập để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tạo chuyển biến rõ nét về cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng; tăng cường đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa gắn liền với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với giử vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng kỷ cương, năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tạo tiền đề cơ bản để Triệu Sơn sớm trở thành huyện kinh tế phát triển mạnh mẽ, quốc phòng, an ninh vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện tốt hơn. Năm 2012 huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt một sốmục tiêu chủ yếu sau đây: Tốc độ tăng trưởng GDP:13,5%; Thu nhập bình quân đầu người/ năm:    870 USD; Tổng sản lượng lương thực: 130.000 tấn trở lên; Giá trị CN - TTCN: 550 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:1.000 tỷ đồng; Kiên cố hóa GTNT: 200 Km; Tăng thu ngân sách trên địa bàn: 10%; Dư nợ tín dụng: 800 tỷ đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 3 - 4%; Quốc phòng- An ninh được giữ vững.
UBND hyện Triệu Sơn quyết tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2012 một cách vững chắc; tiếp tục xác định 4nhiệm vụ trọng tâm làm khâu đột phá để tập trung chỉ đạo:
   Một là: Tập trung cải thiện môi trường đầu tư tạo nguồn lực cho xây dựng cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị; Hai là: Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào địa bàn một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp; Ba là: Tiếp tục nâng cao kỷ cương gắn với nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn; Bốn là:Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp, nông thôn. Muốn vậy, Chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục duy trì đư­ợc nề nếp, kỷ cương, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước và điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; Tăng cường xây dựng bộ máy chính quyền đủ mạnh, tiếp tục điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của tình hình mới.
 Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Đề án đã được bổ sung điều chỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, không để xảy ra tình trạng sai thẩm quyền và trái với quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường sự phối kết hợp giữa UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND với UB MTTQ, các ngành đoàn thể cùng cấp và các cơ quan có liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết các vấn đề dân nguyện để đạt được hiệu quả cao hơn.
Phát huy kết quả đạt đ­ược của năm 2011, bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu n­ước, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của quê hương, vận động nhân dân toàn huyện vư­ơn lên khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra cho năm 2012; quyết tâm xây dựng quê h­ương Triệu Sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    Cải thiện môi trường thu hút đầu tư- Đẩy nhanh tốc độ (22/12/2011 9:13 SA)

    Triệu Sơn: Bước tiến mới qua một nhiệm kỳ đại hội(04/05/2011 9:13 SA)

    Triệu Sơn: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội(04/05/2011 9:13 SA)