• Năm 2011, cùng với những khó khăn chung về kinh tế trên phạm vi toàn cầu; giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao; thời tiết những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, đặc biệt là rét đậm rét hại kéo dài đã tác động không thuận lợi đến sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, nhất là sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẻ của MTTQ và các ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận của nhân dân, chính quyền các cấp đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt nên các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 đạt được kết quả tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; được thể hiện trên các lĩnh vực sau: Tổng sản lượng lương thự: 130.088 tấn, đạt 101,3% so với chỉ tiêu đề ra cho năm 2011 và tăng 2,33% so với năm 2010.Thực hiện mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao năm 2011 ở 30 xã đạt 2.028 ha đưa diện tích này lên 5.217,4 ha (chiếm 50% diện tích gieo cấy). Giá trị sản lượng CN - TTCN: 392 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch năm 2011 và tăng 48,2% so với năm 2010. Thành lập mới 04 doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp cho 600 lao động tại các xã Minh Dân, Thọ Thế, Xuân Thịnh, Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Phú.

  • Năm 2009, huyện Triệu Sơn đạt kết quả tương đối khá trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch (KH) đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; tổng sản lượng lương thực đạt 135.550 tấn, đạt 101,5% KH; sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp (TTCN) tăng 22,1%; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tăng 37% so với KH; tổng thu ngân sách vượt 22,7% dự toán giao; giảm 2,3% hộ nghèo so cùng kỳ năm 2008

  • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2005-2010, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Triệu Sơn đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những giải pháp thiết thực, khả thi, đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện

1 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
166 người đã bình chọn
°
2652 người đang online