Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Triệu Sơn

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Huyện Triệu Sơn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (27/11/2013)

Phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế hoạt...

Cải thiện môi trường thu hút đầu tư- Đẩy nhanh tốc độ (22/12/2011)

Năm 2011, cùng với những khó khăn chung về kinh tế trên phạm vi toàn cầu; giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao; thời tiết những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, đặc biệt là rét đậm...