Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
154 người đã bình chọn
74 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/GM-UBND 27/01/2023 GM Dự lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2023
417/QĐ-UBND 27/01/2023 Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Vũ Đình Tâm tại Thôn 4, xã Dân Quyền
420/QĐ-UBND 27/01/2023 Về việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Huynh tại Thôn 4, xã Dân Quyền
419/QĐ-UBND 27/01/2023 Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Hợp tại Thôn 4, xã Dân Quyền
373/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc thu hồi và cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trần Phú Chính tại Tổ dân phố Tân Khoa, thị trấn Triệu Sơn
371/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc hủy và cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trần Văn Ngân tại Tổ dân phố Tân Khoa, thị trấn Triệu Sơn
370/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc thu hồi và cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trần Xuân Thỏa tại Tổ dân phố Tân Khoa, thị trấn Triệu Sơn
361/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định về việc cho phép ông Lê Văn Vệ và bà Nguyễn Thị Lặng chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở tại Thôn Long Vân, xã Đồng Lợi
362/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc thu hồi và cấp GCNQSD đất cho hộ bà Lê Thị Thuận tại Tổ dân phố Tân Khoa, thị trấn Triệu Sơn
293/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định điều động, thuyên chuyển bà Lê Thị Như Quỳnh - MN Thọ Dân
292/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định điều động, thuyên chuyển bà Trần Thị Hậu - MN Hợp Thành
290/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định điều động, thuyên chuyển bà Ninh Thị Thủy - TH Dân Quyền
287/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định điều động, thuyên chuyển bà Vũ Thị Thanh Hà - MN Triệu Thành
275/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định điều động dạy liên trường ông Nguyễn Văn Tuấn - THCS Thọ Bình
276/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định điều động dạy liên trường ông Trịnh Huy Dũng - THCS An Nông
1 2 3 4 5 6