Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Triệu Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 390/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2021
Trích yếu Quyết định thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm -lap-TTCH(07.09.2021_08h03p29)_signed.pdf