Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Triệu Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 7117/TB-UBND
Ngày ban hành 29/12/2021
Trích yếu Thông báo vể việc thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn đối với hộ ông (bà): Vũ Đình Minh
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm _signed_quoclp.trieuson_25-12-2021-11-40-00(29.12.2021_09h19p45)_signed.pdf