• Thông báo danh sách phỏng vấn, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2022

  • Phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế hoạt động và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức chỉ đạo thực hiện đó là:

  • Phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế hoạt động và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức chỉ đạo thực hiện đó là:

  • Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Năm năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực; Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn(Thanh Hóa) đã vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng:Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13% = 100% so với mục tiêu Đại hội ( tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước) và cao hơn mức trung bình của cả tỉnh.

  • Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Năm năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực; Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn(Thanh Hóa) đã vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng:Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13% = 100% so với mục tiêu Đại hội ( tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước) và cao hơn mức trung bình của cả tỉnh.

  • Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Năm năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực; Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn(Thanh Hóa) đã vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng:Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13% = 100% so với mục tiêu Đại hội ( tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước) và cao hơn mức trung bình của cả tỉnh.

  • Huyện Triệu Sơn huy động lực lượng quân đội của Trung đoàn 3 (300 người) giúp dân các xã khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân tránh ngập lụt.

  • Huyện Triệu Sơn huy động lực lượng quân đội của Trung đoàn 3 (300 người) giúp dân các xã khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân tránh ngập lụt.

  • Huyện Triệu Sơn huy động lực lượng quân đội của Trung đoàn 3 (300 người) giúp dân các xã khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân tránh ngập lụt.

1 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
166 người đã bình chọn
2630 người đang online