Đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn - Diện mạo mới cho thời kỳ mới...

Thực hiện phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Triệu Sơn đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các xã, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

 Có được sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động là nhờ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn đã đồng thuận, nhất trí cao từ chủ trương đến thực hiện. Nếu hơn 10 năm trước, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm những con đường “nắng bụi, mưa lầy”, thì đến hôm nay nhiều con đường liên thôn, liên xã ở Triệu Sơn đã được nâng cấp, mở rộng, phục vụ nhu cầu đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán... Trong gần 5 năm qua, toàn huyện đã cứng hóa được 550 km, chiếm 45,8% tổng chiều dài đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Đặc biệt, địa phương đã phát động chiến dịch toàn dân tham gia làm đường giao thông mùa khô năm 2009 và 5 tháng đầu năm 2010, qua đó có thêm gần 200 km đường được mở. Nhiều xã đã cơ bản hoàn thành bê tông hóa đường giao thông như: Tân Ninh, Nông Trường, Đồng Lợi, Thọ Vực, Minh Dân... và nhiều xã sẽ hoàn thành cứng hóa và bê tông hóa 100% đường giao thông trong năm 2010.
 
    Việc huy động đóng góp của nhân dân trong phong trào làm đường giao thông nông thôn được các xã, thị trấn công khai, minh bạch. Qua đó giúp nhân dân thấy được tầm quan trọng của công tác này là mang lại lợi ích cho chính họ, từ đó bà con đồng lòng hưởng ứng, tự nguyện đóng góp sức người, sức của. Trước năm 2005 xã Vân Sơn chưa có đường bê tông. Thực hiện Kế hoạch 64 của UBND huyện về phong trào làm đường giao thông nông thôn  trên cơ sở huy động sự đóng góp của nhân dân, năm 2009 xã bắt đầu triển khai phong trào.
 
    Sau khảo sát ban đầu, xã đưa ra họp và xin ý kiến nhân dân nhưng người dân không đồng tình vì “bà con muốn làm nhiều hơn số lượng xã đưa ra” – ông Đặng Minh Ân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết. Do vậy xã đã cho khảo sát lại, hạch toán chi phí, đưa ra chi bộ thống nhất và tiếp tục họp dân. Lần này thì bà con đã đồng thuận cao và thống nhất mức đóng góp từ 500.000 đồng/khẩu trở lên (căn cứ vào điều kiện từng hộ và chiều dài đường phải làm trong từng thôn). Xã giao cho các thôn làm chủ đầu tư, dân vừa là người giám sát, vừa tham gia lao động và được trả công theo quy định. Đến nay toàn xã đã bê tông hóa được 18 km đường, rộng 2,5 đến 3 m, tổng kinh phí đầu tư gần 6 tỷ đồng. Đường được nâng cấp là do sức dân được huy động, đó là tài sản toàn dân, được bà con bảo vệ bằng hương ước, quy ước làng xã. Cho nên, từ thực tế đi tới một  khẳng định là huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng đường giao thông là cách làm “lợi cả đôi đường”.
 
    Trong năm 2010, ban chỉ đạo giao thông nông thôn – chỉnh trang đô thị (GTNT - CTĐT) huyện phân công cụ thể từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn để kịp thời cùng các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác làm đường GTNT – CTĐT. Các xã, thị trấn triển khai đến từng thôn, xóm, khu phố kế hoạch làm đường GTNT – CTĐT  để cán bộ thôn xóm, khu phố vận động nhân dân giải phóng mặt bằng và đóng góp kinh phí thực hiện công trình ngay sau khi nhận chỉ tiêu được giao. Trong quá trình thi công, ban chỉ đạo đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở sớm nghiệm thu, quyết toán khi công trình hoàn thành và cần công khai trước nhân dân. Triệu Sơn phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành toàn tuyến Quốc lộ 47; Tỉnh lộ 506; Tỉnh lộ 514;  đường cầu Trầu - Nưa, Nưa - Am Tiên; đường 506 đi nhà máy Nam Việt; đường Thọ Tân - Thọ Thế và một số tuyến đường khác. Phấn đấu 100% tỉnh lộ, huyện lộ được nhựa hóa, trên 80% đường thôn, xóm được bê tông hoặc rải cấp phối, 100% cầu lớn được làm mới hoặc tu sửa. 
 
    Phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Triệu Sơn là một phong trào  thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, được nhân dân tích cực ủng hộ và huy động được nguồn lực trong dân để thực hiện. Hiệu quả đạt được trong công tác này đã cho thấy tầm nhìn, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của chính quyền các cấp, nhằm hướng đến xây dựng một diện mạo mới cho những vùng đất thuần nông, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển theo hướng bền vững.
 
(baothanhhoa.vn)