Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
160 người đã bình chọn
208 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1096/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện (Ông Nguyễn Hữu Xuân, Giám đốc Công tyTNHH Xuân Phước Đạt, xã Xuân Thọ)
1121/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ điều chỉnh mức HS trợ giúp trẻ mồ côi Nguyễn Hiền Minh Tâm (HS đã kiểm tra đúng nội dung, TP) (000.22.32.H56-230306-1003)
1120/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ NCT Lê Thị Thập (HS đã kiểm tra nội dung, TPHS) (000.25.32.H56-230313-1002)
1118/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ NCT Trịnh Thị Lạc (HS đã kiểm tra nội dung, TPHS) (000.12.32.H56-230310-1008)
1114/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ NCT Lê Thị Mảo (HS đã kiểm tra nội dung, TPHS) (000.12.32.H56-230310-1004)
1108/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ ĐTNC Hoàng Thị Phương (HS đã kiểm tra đúng nội dung, đủ TP) (000.30.32.H56-230307-1002)
1111/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ NCT Võ Thị Tình (HS đã kiểm tra nội dung, TPHS) (000.24.32.H56-230313-1001)
1104/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ NCT Lê Thị Thế (HS đã kiểm tra nội dung, TPHS) (000.30.32.H56-230307-1005)
1101/QĐ-UBND 22/03/2023 QĐ NCT Nguyễn Thị Kế (HS đã kiểm tra nội dung, TPHS) (000.33.32.H56-230307-1012)
1083/QĐ-UBND 22/03/2023 Đính chính nội dung trên GCNQSD đất cho ông Tạ Quang Dũng - thị trấn Nưa
1082/QĐ-UBND 22/03/2023 Đính chính nội dung trên GCNQSD đất cho ông Cù Xuân Nam - xã Thọ Dân
1081/QĐ-UBND 22/03/2023 Đính chính nội dung trên GCNQSD đất cho ông Nguyễn Ngọc Tân tại xã Dân Lý
970/PA-UBND 20/03/2023 PHƯƠNG ÁNTổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch tốc độtăng trưởng (VA) trong lĩnh vực thủy sản năm 2023
965/UBND-NN 20/03/2023 V/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023.
958/UBND-LĐTBXH 20/03/2023 V/v báo cáo công tác phong tràochăm sóc người có công vớicách mạng.
1 2 3 4 5 6