Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Triệu Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5855/UBND-NV 01/12/2022 Về việc đồng ý chủ trương bầu Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Nưa
5854/UBND-NV 01/12/2022 Về việc đồng ý chủ trương bầu Phó Chủ tịch UBND xã Dân Lực
5853/UBND-NV 01/12/2022 Về việc đồng ý chủ trương bầu Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thành.
5852/UBND-NV 01/12/2022 V/v đồng ý chủ trương bầuPhó Chủ tịch UBND xãĐồng Tiến.
4658/QĐ-UBND 01/12/2022 QUYẾT ĐỊNHThành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tiến Nông
5857/UBND-NV 01/12/2022 Công văn đồng ý cho giáo viên đi liên hệ thuyên chuyển công tác (Ông Hoàng Anh Đức)
4649/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Mai Văn Cộng tại Thôn 4, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
4650/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Lê Bá Công tại Thôn 4, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
4648/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Vũ Bá Bô tại Thôn 4, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
4638/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Ninh tại Thôn 4, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
4645/QĐ-UBND 01/12/2022 Về việc hủy và cấp GCNQSD đất cho hộ hộ ông Nguyễn Hữu Hà tại Thôn 4, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
5891/UBND-NN 01/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023
5848/GCN-UBND 30/11/2022 Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm Trần Mạnh Hùng (000.00.32.H56-221114-0003)
5845/UBND-VP 30/11/2022 V/v Báo cáo sử dụng Test nhanh kháng nguyên phòng, chống dịch Covid-19.
5841/UBND-VHTT 30/11/2022 Góp ý kiến dự thảo Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025
1 2 3 4 5 6