Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Triệu Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7117/TB-UBND 29/12/2021 Thông báo vể việc thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn đối với hộ ông (bà): Vũ Đình Minh
98/TTr-UBND 11/09/2021 Về việc đề nghị cho công dân đi từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về địa bàn xã được cách ly y tế tại nhà
99/TTr-UBND 11/09/2021 Về việc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID - 19
390/PA-UBND 09/09/2021 Sản xuất vụ đông 2021-2022
69/CV-UBND 08/09/2021 V/v đề nghị xét duyệt trợ giúp xã hội cho người đơn thân thuộc diện cận nghèo nuôi con dưới 16 tuổi (bà Trịnh Thị Nhung).
390/QĐ-UBND 07/09/2021 Quyết định thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19
97/TTr-UBND 07/09/2021 Về việc đề nghị cho công dân đi từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về địa bàn xã được cách ly y tế tại nhà
173/QĐ-UBND 07/09/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã Thọ Tiến, nhiệm kỳ 2021 - 2026
174/QĐ-UBND 07/09/2021 Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy viênUỷ ban nhân dân và các chức danh thuộc UBND xã Thọ TiếnNhiệm kỳ 2021- 2026
171/CV-UBND 06/09/2021 V/v: trả lời xác minh hộ tịch xã thọ bình
2/PA 06/09/2021 Sản xuất vụ đông năm 2021 - 2022
1/QĐ-TTCH 06/09/2021 Ban hành quy chế hoạt động Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 xã Thọ Tiến
53/TB-UBND 06/09/2021 Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Cho ông Lê Qúy Ngân thôn 3, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
54/TB-UBND 06/09/2021 Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầuCho ông Nguyễn Văn Phú thôn 3, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
168/QĐ-UBND 03/09/2021 Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Thọ Tiến
1 2 3 4