Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Triệu Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2/PA
Ngày ban hành 06/09/2021
Trích yếu Sản xuất vụ đông năm 2021 - 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 2022(06.09.2021_15h04p59)_signed.pdf