Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
247
Hôm qua:
6707
Tuần này:
33408
Tháng này:
125871
Tất cả:
6810525

UBND huyện làm việc với các xã Thọ Vực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 15/12/2023 14:13:59

Sáng ngày 14/12/2023, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Vực phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu năm 2023. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện. Lãnh đạo đảng, chính quyền, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thọ Vực.

z4973073474642_be8f35bc563dc8261e67a136bbef1262.jpg
z4973073486692_185f51ce95654770b305fdadf52bfdb8.jpg 
z4973073620657_e4a6574ff9e0dec780617bebdaab2d52.jpg
z4973073549460_c68aedf1c9e4495658d7a27dd95054b6.jpg
Đoàn công tác của huyện kiểm tra các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu của xã.
  Trước khi vào buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và hạ tầng cơ sở của xã Thọ Vực.
Xã Thọ Vực được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu vào năm 2023; theo báo cáo đến thời điểm hiện tại xã duy trì đạt 75/75 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí NTM nâng cao. Xã Thọ Vực lựa chọn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội là chuyển đổi số. Lựa chọn Mô hình thôn thông minh thực hiện tại thôn 6 và đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu thôn thông minh. Đối với lĩnh vực nổi trội xã tự đánh giá đạt 8/8 tiêu chí. Trong tháng 10/2023 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các phòng, ban của huyện thẩm tra và đã đánh giá đạt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 mới đạt 21,7 triệu đồng đến năm 2023 đạt 64,53 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 giảm còn 2,77%.
z4973073647040_dc34783670937e53ab655b205552b2f6.jpg
z4973073790237_e1528c242ea714c7ed81c4d766175d64.jpg
z4973073740096_5cbe38d518c6cf9e4c3031de94f4c3d6.jpg
Đoàn công tác của huyện làm việc tại xã.
    Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo về tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hạ tầng cơ sở xã Thọ Vực, lãnh đạo các phòng, ngành là thành viên Tổ Công tác đã tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp để Thọ Vực hoàn thiện từng tiêu chí NTM kiểu mẫu như về môi trường, tiêu chí thôn thông minh, lĩnh vực nổi trội, văn hóa, y tế...
     Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Vực phải xác định đây là đợt cao điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc để thực hiện; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các hội nghị, bằng pano, áp phích, băng zôn để người dân hiểu và nắm bắt được kế hoạch, thời gian xã hoàn thành về đích NTM kiểu mẫu. Phát động cao điểm tổng dọn vệ sinh môi trường các khu công sở, trường học, đường làng, ngõ xóm, các tuyến kênh mương, nhất là dọc tuyến đường Quốc lộ 47C và duy trì, xem đó là phong trào thường xuyên, liên tục; vận động nhân nhân không chăn nuôi gia cầm và làm chuồng trại trên mặt ao hồ làm ảnh hưởng tới môi trường sinh thái đặc biệt là ở thôn thông minh. Đối với việc xây dựng thôn thông minh và lĩnh vực nổi trội là chuyển đổi số Ban chỉ đạo của xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện trước ngày 20/12/2023. Tập trung hoàn thành tối đa các tiêu chí trên thực tế và hoàn thiện hồ sơ nộp về huyện trước ngày 16/12/2023. Đấu mối với các phòng, ngành của huyện, các sở, ngành của tỉnh để chuẩn bị cho việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ đảm bảo thời gian đề ra. Tiếp tục bổ sung các đầu sách cho tủ sách tại các nhà văn hóa thôn. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phải phân công công việc cụ thể, bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên giao ban, kiểm tra hàng ngày để đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện và bàn giải pháp thảo gỡ khó khăn, vướng mắc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Các phòng, ban, ngành cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách tiếp tục quan tâm giúp đỡ để giúp xã Thọ Vực hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đề ra./.
                                                    Văn Hùng
 

UBND huyện làm việc với các xã Thọ Vực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 15/12/2023 14:13:59 (GMT+7)

Sáng ngày 14/12/2023, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Vực phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu năm 2023. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện. Lãnh đạo đảng, chính quyền, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thọ Vực.

z4973073474642_be8f35bc563dc8261e67a136bbef1262.jpg
z4973073486692_185f51ce95654770b305fdadf52bfdb8.jpg 
z4973073620657_e4a6574ff9e0dec780617bebdaab2d52.jpg
z4973073549460_c68aedf1c9e4495658d7a27dd95054b6.jpg
Đoàn công tác của huyện kiểm tra các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu của xã.
  Trước khi vào buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và hạ tầng cơ sở của xã Thọ Vực.
Xã Thọ Vực được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu vào năm 2023; theo báo cáo đến thời điểm hiện tại xã duy trì đạt 75/75 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí NTM nâng cao. Xã Thọ Vực lựa chọn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội là chuyển đổi số. Lựa chọn Mô hình thôn thông minh thực hiện tại thôn 6 và đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu thôn thông minh. Đối với lĩnh vực nổi trội xã tự đánh giá đạt 8/8 tiêu chí. Trong tháng 10/2023 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các phòng, ban của huyện thẩm tra và đã đánh giá đạt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 mới đạt 21,7 triệu đồng đến năm 2023 đạt 64,53 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 giảm còn 2,77%.
z4973073647040_dc34783670937e53ab655b205552b2f6.jpg
z4973073790237_e1528c242ea714c7ed81c4d766175d64.jpg
z4973073740096_5cbe38d518c6cf9e4c3031de94f4c3d6.jpg
Đoàn công tác của huyện làm việc tại xã.
    Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo về tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hạ tầng cơ sở xã Thọ Vực, lãnh đạo các phòng, ngành là thành viên Tổ Công tác đã tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp để Thọ Vực hoàn thiện từng tiêu chí NTM kiểu mẫu như về môi trường, tiêu chí thôn thông minh, lĩnh vực nổi trội, văn hóa, y tế...
     Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Vực phải xác định đây là đợt cao điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc để thực hiện; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các hội nghị, bằng pano, áp phích, băng zôn để người dân hiểu và nắm bắt được kế hoạch, thời gian xã hoàn thành về đích NTM kiểu mẫu. Phát động cao điểm tổng dọn vệ sinh môi trường các khu công sở, trường học, đường làng, ngõ xóm, các tuyến kênh mương, nhất là dọc tuyến đường Quốc lộ 47C và duy trì, xem đó là phong trào thường xuyên, liên tục; vận động nhân nhân không chăn nuôi gia cầm và làm chuồng trại trên mặt ao hồ làm ảnh hưởng tới môi trường sinh thái đặc biệt là ở thôn thông minh. Đối với việc xây dựng thôn thông minh và lĩnh vực nổi trội là chuyển đổi số Ban chỉ đạo của xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện trước ngày 20/12/2023. Tập trung hoàn thành tối đa các tiêu chí trên thực tế và hoàn thiện hồ sơ nộp về huyện trước ngày 16/12/2023. Đấu mối với các phòng, ngành của huyện, các sở, ngành của tỉnh để chuẩn bị cho việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ đảm bảo thời gian đề ra. Tiếp tục bổ sung các đầu sách cho tủ sách tại các nhà văn hóa thôn. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phải phân công công việc cụ thể, bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên giao ban, kiểm tra hàng ngày để đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện và bàn giải pháp thảo gỡ khó khăn, vướng mắc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Các phòng, ban, ngành cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách tiếp tục quan tâm giúp đỡ để giúp xã Thọ Vực hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đề ra./.
                                                    Văn Hùng