Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5536
Hôm qua:
3621
Tuần này:
16555
Tháng này:
122341
Tất cả:
7234090

UBND huyện tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Ngày 30/03/2024 09:19:44

Chiều ngày 28/3/2024, UBND huyện tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định.

z5297331607732_d210f835de5342dd0cff8587f947c13f.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
    Trên cơ sở báo cáo thẩm định kết quả xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu của 06 thôn, các phòng, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu đã căn cứ quy định tại Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận công bố và thu hồi quyết định công nhận “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, Nông Thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 và các văn bản hướng dẫn đánh giá thực hiện tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu một cách trung thực, khách quan, đúng thực tế.
Kết quả thực hiện của 6 thôn như sau: thôn Lộc Nham xã Đồng Lợi; thôn Đại Đồng 2 xã Đồng Thắng; thôn 5 xã Dân Lý; thôn 4, thôn 6 xã Thọ Vực; thôn 8 xã Vân Sơn đạt 15/15 tiêu chí, 61/61 chỉ tiêu thôn NTM kiểu mẫu, đạt chuẩn theo quy định. Đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xét, công nhận thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2023. Các tiêu chí được các phòng, ngành, đơn vị thẩm định gồm: Tiêu chí số 1- Phát triển kinh tế; Tiêu chí số 02 - Thu nhập; Tiêu chí số 3 - Hộ nghèo; Tiêu chí số 4- Nhà ở dân cư và vườn hộ; Tiêu chí số 5 - Giao thông; Tiêu chí số 6 - Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 7- Y tế; Tiêu chí số 8- Văn hóa; Tiêu chí số 9 - Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 10 - Chất lượng môi trường sống; Tiêu chí số 11- Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 12- Điện; Tiêu chí số 13- Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 14 -Hệ thống chính trị; Tiếp cận Pháp luật; Tiêu chí số 15: Quốc phòng và An ninh.
     Sau khi nghe báo cáo các đồng chí thành viên trong Hội đồng thẩm định đã phát biểu ý kiến, cơ bản các ý kiến đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số tiêu chí của các thôn còn tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.
      Tại hội nghị các thành viên trong hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu cộng nhận thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu cho 6 thôn gồm: thôn Lộc Nham xã Đồng Lợi; thôn Đại Đồng 2 xã Đồng Thắng; thôn 5 xã Dân Lý; thôn 4, thôn 6 xã Thọ Vực; thôn 8 xã Vân Sơn. Kết quả có 11/11 phiếu đồng ý, đạt 100%.
                                       Đình Duyến 

UBND huyện tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Đăng lúc: 30/03/2024 09:19:44 (GMT+7)

Chiều ngày 28/3/2024, UBND huyện tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định.

z5297331607732_d210f835de5342dd0cff8587f947c13f.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
    Trên cơ sở báo cáo thẩm định kết quả xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu của 06 thôn, các phòng, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu đã căn cứ quy định tại Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận công bố và thu hồi quyết định công nhận “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, Nông Thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 và các văn bản hướng dẫn đánh giá thực hiện tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu một cách trung thực, khách quan, đúng thực tế.
Kết quả thực hiện của 6 thôn như sau: thôn Lộc Nham xã Đồng Lợi; thôn Đại Đồng 2 xã Đồng Thắng; thôn 5 xã Dân Lý; thôn 4, thôn 6 xã Thọ Vực; thôn 8 xã Vân Sơn đạt 15/15 tiêu chí, 61/61 chỉ tiêu thôn NTM kiểu mẫu, đạt chuẩn theo quy định. Đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xét, công nhận thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2023. Các tiêu chí được các phòng, ngành, đơn vị thẩm định gồm: Tiêu chí số 1- Phát triển kinh tế; Tiêu chí số 02 - Thu nhập; Tiêu chí số 3 - Hộ nghèo; Tiêu chí số 4- Nhà ở dân cư và vườn hộ; Tiêu chí số 5 - Giao thông; Tiêu chí số 6 - Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 7- Y tế; Tiêu chí số 8- Văn hóa; Tiêu chí số 9 - Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 10 - Chất lượng môi trường sống; Tiêu chí số 11- Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 12- Điện; Tiêu chí số 13- Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 14 -Hệ thống chính trị; Tiếp cận Pháp luật; Tiêu chí số 15: Quốc phòng và An ninh.
     Sau khi nghe báo cáo các đồng chí thành viên trong Hội đồng thẩm định đã phát biểu ý kiến, cơ bản các ý kiến đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số tiêu chí của các thôn còn tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.
      Tại hội nghị các thành viên trong hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu cộng nhận thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu cho 6 thôn gồm: thôn Lộc Nham xã Đồng Lợi; thôn Đại Đồng 2 xã Đồng Thắng; thôn 5 xã Dân Lý; thôn 4, thôn 6 xã Thọ Vực; thôn 8 xã Vân Sơn. Kết quả có 11/11 phiếu đồng ý, đạt 100%.
                                       Đình Duyến