Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
198
Hôm qua:
6707
Tuần này:
33359
Tháng này:
125822
Tất cả:
6810476

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII.

Ngày 15/01/2024 15:40:53

Sáng 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung Nghị quyết.

z5073151154770_3382639a2497c5e1ecd105af33fa5f7f.jpg
 
z5073151359693_c36c67ac7841b6e9d6c3145accd31f75.jpg
z5073151274280_237e2a3a97c6f4d88b0156fba62a96c7.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
   Dự tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, có đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đang công tác tại các cơ quan cấp huyện; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, chi ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.
     Ngoài các điểm cầu trực tuyến Trung tâm VH.TT.TT và DL huyện đã truyền thanh trực tiếp đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
   Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đi sâu vào phân tích làm rõ những vấn đề cốt lõi và liên hệ với thực tiễn địa phương về Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
     Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị.
      Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".
     Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.
      Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
      Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
       Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, từ đó tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng Nhân dân làm theo Nghị quyết của Đảng. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động sát với từng nội dung cụ thể, tránh tình trạng sao chép lại các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cũng cần phải đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn để Nghị quyết lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để tổ chức thắng lợi nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu tạo không khí thi đua tăng tốc, bứt phá về đích của năm 2024. yêu cầu các địa phương, đơn vị cần phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn với phương châm đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định, Chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.
                                                    Đình Duyến
 

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII.

Đăng lúc: 15/01/2024 15:40:53 (GMT+7)

Sáng 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung Nghị quyết.

z5073151154770_3382639a2497c5e1ecd105af33fa5f7f.jpg
 
z5073151359693_c36c67ac7841b6e9d6c3145accd31f75.jpg
z5073151274280_237e2a3a97c6f4d88b0156fba62a96c7.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
   Dự tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, có đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đang công tác tại các cơ quan cấp huyện; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, chi ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.
     Ngoài các điểm cầu trực tuyến Trung tâm VH.TT.TT và DL huyện đã truyền thanh trực tiếp đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
   Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đi sâu vào phân tích làm rõ những vấn đề cốt lõi và liên hệ với thực tiễn địa phương về Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
     Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị.
      Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".
     Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.
      Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
      Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
       Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, từ đó tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng Nhân dân làm theo Nghị quyết của Đảng. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động sát với từng nội dung cụ thể, tránh tình trạng sao chép lại các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cũng cần phải đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn để Nghị quyết lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để tổ chức thắng lợi nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu tạo không khí thi đua tăng tốc, bứt phá về đích của năm 2024. yêu cầu các địa phương, đơn vị cần phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn với phương châm đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định, Chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.
                                                    Đình Duyến